ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI (RİZE, TÜRKİYƏ) SƏRHƏDLƏRİNDƏ PTERİDOFİT FLORANIN MÜXTƏLİFLİYİ
Vaqif Atamov, Mehmet Batuhan Sarıgül

Kaçkar Dağları Milli Parkı sərhədləri daxilində yayılmış pteridofitlər təqdim edilir. Aparılan müqayisəli diaqnostika və mikroskopik müayinələr zamanı müəyyən edilmişdir ki, tədqiqat sahəsində müxtəlif vegetasiya dövrlərinə aid 49 qıjı yayılmışdır. Regionun zəngin flora müxtəlifliyinə malik olduğu, o cümlədən Pteridophyta qrupunun 11 fəsiləyə və 11 cinsə aid 28 taksonla təmsil olunması müəyyən edilmişdir. Tədqiqat sahəsinin sərhədləri daxilində taksonların sayına görə ailələrin paylanması aşağıdakı kimidir – Dryopteridacea (9), Aspleniaceae (5), Athyriaceae (3), Equisetaceae (2), Lycopodiaceae (2), Thelypteridacea (2), Polypodiaceae (1), Ophioglossaceae (1), Pteridaceae (1), Cystopteridaceae (1), Dennstaedtiaceae (1) və 10 cins yəni, Dryoprteis (7), Asplenium (5), Athyrium (2), Equisetum (2), Polystichum (1), Polypodium (1), Cryptogramma (1), Phegopteris (1), Oreopteris (1), Lycopodium (1-ci formadadır). Ən zəngin ailələr Dryopteridacea (9), Aspleniaceae (5) və cinslər Dryoprteis (7) və Aspleniumdur (5).

Açar sözlər: müqayisəli təhlil, cins, fəsilə, əlamətlər, qıjılar, KDMP, takson
DOI:
Ədəbiyyat

ABCDE