ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
MANGO XƏSTƏLİKLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLİ COLLETOTRICHUM NÖVLƏRİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ C. GLOEOSPORIOIDES NÖV KOMPLEKSİ ÜÇÜN UNİVERSAL LAMP AŞKARLAMA METODU
Yukako Hattori, Çiharu Nakashima, Şunsuke Kitabata, Kosuke Naito, Ayaka Hieno, Lurdes B. Alvares, Keiichi Motohashi

Colletotrichum gloeosporioides növlər kompleksi müxtəlif bitki mənşəli məhsullara zərər verən antraknoz xəstəliklərini törədən bitki patogenlərini ehtiva edir. Bu tədqiqat işində biz növ kompleksindən növün taksonomik təsdiqlənmiş ştammlarına görə antraknoz xəstəliyi ilə əlaqədar olan göbələklərin sürətli təyinatı üçün kalemodulin gen kodlaşdıran regionun sekvensləri əsasında ilmə vasitəçiliyi ilə izotermik gücləndirmə testi (LAMP) dizayn etmişik. Bu test əkin və satış arasında istənilən mərhələdə istifadə edilə bilər. Həmçinin, biz Colletotrichum cinsinə aid növlərin ştammlarından istifadə etməklə praymer dəstinin spesifikliyi və aşkar etmə aralığını yoxlamışıq. Bu test xüsusi olaraq, C. gloeosporioides, C. aotearoa, C. fructicola, C. horii, C. kahawae, C. musae, C. siamense, C. theobromicola C. tropicale daxil olmaqla C. gloeosporioides növlər kompleksini spesifik təyin edə bilir.

 

Açar sözlər: Antraknoz, diaqnoz, filogeniya, bitki xəstəliyi
Ədəbiyyat

ABCDE