ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
Ambarlık yaylasının endemik və nadir bitki müxtəlifliyi Çamlıhemşin, Türkiyə nümunəsində
Abdülkadir Süzen, Vaqif Hətəmov

Bu tədqiqatda Ambarlık yaylasının (Rize/Türkiyə) florası, nadir və endemik taksonları və təhlükə kateqoriyaları araşdırılmışdır. Tədqiqat zamanı 44 fəsilə və 152 cinsə aid 286 takson müəyyən edilmişdir. Təyin edilmiş taksonlardan altısı Pteridophyte qrupuna, qalan 280 takson isə Spermatophyte qrupuna aiddir. Sonuncu qrupa iki çılpaqtoxumlu və 278 örtülütoxumlu bitki növü daxildir. 278 taksondan 224-ü Magnoliopsida, 54-ü isə Liliopsida siniflərinə aiddir. Taksonların endemizm nisbəti 9.09%, nəsli kəsilməkdə olan növlər isə 10.14% təşkil edir.

Açar sözlər: Angiosperm, flora, Gymnosperm, növ, təhlükə kateqoriyaları
Ədəbiyyat

ABCDE