ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
Hindistanın cənub-qərbindəki dənizkənarı məskənlərdə iki yabanı yem paxlasının proksimal, mineral və bioaktiv xüsusiyyətləri
Qopalappa Abhişeka, Kodandoor Şaratçandra, Kandikere R. Sridhar

Bu məqalə Canavalia cinsinə aid iki yabanı sahilyanı yem paxlasının proksimal, mineral və bioaktiv komponentlərinin öyrənilməsinə həsr edilib. Canavalia catharticaC. rosea (Syn.: C. maritima) sahil qum təpələrində, C. cathartica-nın digər variasiyası isə Hindistanın cənub-qərbindəki manqrov ağaclıqlarda geniş yayılmışdır. Bu paxlalılar kifayət miqdarda proksimal komponentlərə (zülal, ümumi lipidlər, kül, ümumi karbohidratlar və kalori) malikdirlər. Yarpaq ununda qiymətləndirilən 17 elementdən hər biri Canavalia növlərinin bu və ya digər variasiyasında mövcuddur. Canavalia cinsi növlərinin variasiyalarında ən yüksək natriumun, sonra maqnezium, kalsium və kaliumun miqdarı olmuşdur. Alüminium, kadmium, xrom və nikel kimi ağır metallar ya aşkar edilməyib, ya da aşkar edilə bilən səviyyədən aşağı və ya az miqdarda olub. NRC-NAS-a görə, aşağı Na/P nisbəti və yüksək Ca/P nisbəti qida və ya yem kimi istifadə üçün uyğundur. Müvafiq olaraq, Canavalia variasiyalarının Na/P nisbəti 1-i keçdiyi üçün qənaətbəxş deyil, Ca/P nisbəti isə 1-i keçdiyi üçün qənaətbəxşdir. Xloroform və metanol ekstraktlarından istifadə etməklə yarpaq nümunələrinin keyfiyyət təhlili nəticəsində Canavalia cinsinin iki növünün ekstraktında 12 komponentdən yeddisi (fenollar, ürək qlikozidləri, saponinlər, terpenoidlər, flavonoidlər, alkaloidlər və quinon qlikozidlər) aşkar edilmişdir, kumarinlər, steroidlər və fikosiyaninlər tapılmamışdır. Sahilyanı Canavalia növlərinin aqrobotanik xüsusiyyətləri arzuolunandır, yarpaqları təzə yem otlarının azlığı səbəbindən sahil bölgəsində yay mövsümündə yaxşı otlaq kimi xidmət edir.

Açar sözlər: Canavalia, kimyəvi tərkibi, sahil qum təpələri, yem, yarpaqlar, manqrov ağaclıqları, yabanı paxlalılar
Ədəbiyyat

ABCDE