ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
ACALIPHA AUSTRALIS L. (EUFORBIACEAE) YAD NÖVÜN AZƏRBAYCANDA YENİ TAPILMA VƏ YAYILMA YERLƏRİ
Rəna T. Abdıyeva, Svetlana A. Litvinskaya

Məqalədə son illər Azərbaycanda ikinci arealını genişləndirən və floraya yad olan Acalypha australis L. növünün bəzi xüsusiyyətləri müzakirə edilmişdir. Növün respublika ərazisi üzrə yayılma və yeni yayılma nəticələri müzakirə edilib, arealları dəqiqləşdirilib, fitosezonların növ tərkibi təsvir edilib, A. australis növünün çöl şəraitində torpaq rütubəti, şaquli zonalar üzrə asılılığı tədqiq edilmişdir. Bitki növünün əsas bitdiyi ərazilər bağça və dirrik sahələri, park əraziləri və kiçik su kanallarının kənarlarıdır, eyni zamanda A. australis növünün meşə və sahilyanı ekosistemlərə daxil olunması müşahidə edilmişdir.

 

 

Açar sözlər: invaziv növlər, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, meşə ekosistemləri, sahil zolağı, aqrosenozlar, bolluq
Ədəbiyyat

ABCDE