ISSN 2617-8001 (Print), ISSN 2664-5297 (Online)
AZƏRBAYCANIN ŞƏKİ RAYONUNDA AĞACLARLA ASSOSİASİYADA OLAN MİKORİZALI GÖBƏLƏKLƏR
Elgün H. Mustafabəyli, Mikola P. Pridyuk, Dilzarə N. Ağayeva

Son taksonomik və nomenklatur dəyişikliklər nəzərə alınmaqla Azərbaycanın Şəki rayonunda Ascomycota (Pezizales) və Basidiomycota (Agaricales, Boletales, Cantharellales, Gomphales, Russulales, Thelephorales) şöbələrinin 13 fəsilə, 27 cinsinə aid 59 papaqlı göbələk taksonu (55 növ, üç forma, bir variasiya) qeydə alınmışdır. Tədqiqat ərazisində Boletus, LactariusRussula cinsləri növ sayına görə dominantlıq edirlər. Mikorizalı göbələklərin hündürlükdən asılı olaraq yayılması, mövsümi rast gəlməsi taksonomik strukturu təhlil olunmuşdur. Amanita crocea (Quél) Singer, Lactarius citriolens Pouzar və L. pyrogalus (Bull.) Fr. Azərbaycan üçün yeni növlərdir. 

Açar sözlər: hündürlük, göbələk, bitki, mövsümülük, ixtisaslaşma, növ
Ədəbiyyat

ABCDE